Rene Lehr

Heeft u vragen over bouwen in eigen beheer:

  • Het maken van een programma van  eisen.
  • Haalbaarheidsstudie (wetgeving, milieu, financieel). 
  • Ontwerpen van bouwplannen.
  • Inkoop van uitvoerende partijen (deelopdrachten). 
  • Bouwtoezicht en begeleiding van (bouw)werkzaamheden. 
  • Beheer revisietekeningen en garanties.

Mijn doel als zelfstandig bouwcoördinator is om uw nieuw- en of ( ver)bouw project in zijn geheel rechtstreeks voor u te coördineren.  Dit betekent dat vanaf het eerste plan tot het eind uw project alles voor u wordt geregeld. 

Volledig onafhankelijk adviseer ik u bij uw ontwerp, uitvoering en financiële keuzes.